Panduan pengiraan duti setem hartanah


Apakah panduan pengiraan duti setem? Senang atau rumit? Secara ringkasnya, duti setem adalah cukai yang dikenakan atau pungutan duti setem ke atas dokumen yang tertakluk pada akta setem 1949.

Dalam pembelian mana-mana urus niaga, kontrak jualan dan belian yang mempunyai dokumen yang mempunyai kesan perundangan, komersil dan kewangan anda selaku pemilik baru akan dikenakan duti mengikut nilai harga harta tersebut.

Dalam entri kali ini LebihInfo akan kongsikan tentang Panduan pengiraan duti setem. 

Panduan pengiraan duti setem

Akta Setem 1949 memperuntukkan pengenaan duti atau cukai mengikut nilai hartanah dari setiap transaksi hartanah anda.

Pembayaran cukai adalah wajib pada setiap transaksi hartanah melainkan adanya pengecualian tertentu dari pihak kerajaan. Dalam artikel ini, kami akan fokuskan duti setem perjanjian duti setem berkaitan hartanah.

Duti setem

Duti Setem ialah cukai yang dikenakan ke atas surat cara yang disenaraikan di bawah Jadual Pertama di dalam Akta Setem 1949.

Jenis duti setem

Jadi tadi kita dah tahu apa itu duti setem. Sekarang kita tengok pula jenis-jenis duti setem.  Ada dua kategori duti setem iaitu:

 1. Duti Tetap: Kadarnya sudah tetap. duti dikenakan tanpa ada kaitan dengan balasan atau amaun yang dinyatakan dalam surat cara.
 2. Duti Ad Valorem: duti dikenakan berdasarkan balasan atau amaun yang dinyatakan dalam dokumen atau surat cara. Kos atau kadarnya adalah bergantung pada nilai transaksi dalam dokumen.

Kadar duti setem yang kita bayar untuk transaksi pembelian rumah tu adalah duti Ad Valorem.

Mengapa perlu bayar duti setem?

Seksyen 52(1) memperuntukkan seperti berikut:

“52(1) Tiada suratcara yang dikenakan duti boleh diterima sebagai keterangan untuk apa-apa tujuan oleh mana orang yang mempunyai kuasa dibawah undang atau dengan persetujui pihak-pihak untuk menerima keterangan, atau untuk bertindak daripadanya, mendaftar, atau menentusah oleh orang tersebut atau oleh mana-mana pegawai awam, melainkan suratcara itu telah disetemkan sewajarnya”.

Sumber: Akta Setem 1949 (Akta 378)

Jika berlaku apa-apa masalah atau pertikaian di masa hadapan, maka mahkamah akan merujuk apa yang telah didokumenkan.

Salah satu rujukan utama oleh mahkamah dan pihak-pihak yang bertikai bagi menyelesaikan permasalahan mereka ialah dokumen.

Jadi kalau anda tak bayar duti setem, perjanjian anda tak boleh digunakan sebagai rujukan kalau ada apa-apa dispute kelak.

So, bayarlah duti setem anda. haha

Kalau tak bayar macam mana?

Seksyen 63 memperuntukkan seperti berikut:

   “63(1) Mana-mana orang yang –

 1. (a) dengan tujuan mengelak bayaran duti, menyedia, membuat, melaksana atau menandatangani, selain daripada sebagai saksinya, mana-mana suratcara walau apapun jenisnya yang dikenakan duti tanpa ianya disetemkan sewajarnya; atau
 2. (b) telah menyedia, membuat, melaksana atau menandatangani, selain daripada sebagai saksinya mana-mana suratcara walau apapun jenisnya yang dikenakan duti, tanpa alasan yang sah, gagal melaksanakan penseteman sewajarnya baginya dalam masa suratcara itu boleh disetemkan tanpa penalti dibawah Akta ini; atau
 3. ……… boleh dikenakan denda tidak melebihi satu ribu lima ratus ringgit”Sumber: Seksyen 63(1) Akta Setem 1949 (Akta 378)

Kegagalan mensetemkannya adalah salah di sisi undang-undang dan anda boleh di denda sebanyak RM 150 ribu!!

Kadar duti setem

Secara mudah duti setem akan dikenakan mengikut harga belian. Lagi tinggi harga harta yang anda beli, lagi besar kadarnya melainkan ada pengecualian daripada pihak kerajaan.

kadar duti setem mengikut harga belian

 • RM100 ribu yang pertama: 1 peratus dari RM100 ribu pertama atau RM1.00 bagi setiap RM100 atau sebahagian daripada RM100.
 • RM1o0 ribu keatas tetapi tidak melebihi RM500 ribu: 2 peratus dari 100 ribu hingga ke RM500 ribu atau RM2.00 bagi setiap RM100 atau sebahagian daripada RM100.
 • Melebihi RM50o ribu: 3 peratus pada RM500 ribu  seterusnya atau RM3.00 bagi setiap RM100 atau sebahagian daripada RM100.

Contoh pengiraan 

Andaikan Lapiji membeli rumah dengan harga sebanyak RM 700 ribu. Jadi pengiraannya adalah:

 • RM1o0 ribu pertama – 1 peratus x RM100 ribu = RM1 ribu duti Setem yang dibayar (baki harga rumah – RM600 ribu)
 • RM4o0 ribu seterusnya – 2 peratus x RM400 ribu = RM8 ribu duti setem yang dibayar (baki harga rumah – RM200 ribu)
 • RM2o0 ribu seterusnya – 3 peratus x RM200 ribu = RM6 ribu duti setem yang dibayar (Jumlah harga rumah RM700 ribu)

Jadi, jumlah bayaran duti setem yang perlu dibayar oleh Lapiji adalah RM15 ribu sahaja

Pengecualian duti setem pembelian rumah pertama

Kerajaan memperkenalkan insentif baru untuk menggalakkan pasaran hartanah negara.

Pada mulanya, mana-mana hartanah yang layak mengikut skim dorang tu akan dapat pengecualian duti setem sampai 30 Jun 2019 sahaja. Tetapi pada bulan Jun lepas, kerajaan membuat keputusan untuk melanjutkan sehingga 31 Disember.

Kerajaan bersetuju untuk meneruskan tempoh pengecualian duti setem bagi pembelian rumah kediaman Kempen Pemilikan Rumah (HOC) untuk tempoh 6 bulan lagi, bermula 1 Julai sehingga 31 Disember.

Sumber: FMT

Kalkulator duti setem

Dalam zaman teknologi serba canggih ni, semuanya di hujung jari kan… Kalau anda sibuk atau tiada masa untuk buat pengiraan untuk anggaran, anda boleh mana kalkulator duti setem yang ada di internet.

Contohnya,

Di mana nak bayar duti setem?

Anda boleh jelaskan bayaran duti setem di:

 • Pejabat setem cawangan LHDNM
 • Pusat khidmat hasil

Kesimpulan panduan pengiraan duti setem 

Sebagai pengguna anda harus tahu bagaimana duti setem ini dikira supaya anda boleh sediakan kadar yang secukupnya dan membuat anggaran untuk memudahkan urusan anda.

Perlu diingatkan, panduan di atas hanyalah panduan secara umum sahaja. Anda dinasihatkan membuat kajian sendiri dengan lebih lanjut atau hubungi LHDN atau mana-mana peguam hartanah untuk maklumat yang lebih tepat.

Lebih Info mengucapkan selamat membayar duti setem dan selamat maju jaya kepada anda.Source link

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published.