Panduan pengiraan zakat pendapatan


Apakah panduan nak mengira zakat pendapatan? Susah ke senang? Panduan pengiraan zakat pendapatan adalah berdasarkan nisab pendapatan yang bersandarkan nilai 85 gram emas.

Kadar bayaran zakat pendapatan ialah 2.5% daripada jumlah pendapatan kasar atau bersih.

Baru-baru ini LebihInfo ada berkongsi tentang perbezaan antara cukai pendapatan dengan zakat pendapatan. Dalam entri kali ini kami akan kongsikan tentang Panduan pengiraan zakat pendapatan.

Panduan pengiraan zakat pendapatan

Panduan pengiraan zakat pen

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima yang perlu ditunaikan oleh seorang muslim. Syaratnya adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu.

Hukum zakat pendapatan

Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang bersidang pada 22 Jun 1997 telah membincangkan Zakat Gaji & Pendapatan Professional.

Muzakarah telah memutuskan bahawa zakat ke atas pendapatan penggajian adalah wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat.

Sumber: Fatwa Zakat Pendapatan

Kaedah pengiraan zakat pendapatan

Ada dua cara mudah yang digunakan untuk mengira Zakat Pendapatan iaitu;

Berdasarkan Tolakan Had Kifayah  (Pendapatan Bersih)

Cara ini berdasarkan kepada Tolakan Had Kifayah yang bermaksud pendapatan dari semua sumber dalam setahun ditolak dengan tolakan Had Kifayah dalam tempoh masa setahun dan didarab dengan 2.5%.

Ianya macam kita kira pelepasan cukai pendapatan juga Jumlah zakat pendapatan dikira ke atas jumlah pendapatan bersih selepas ditolak jumlah pelepasan zakat pendapatan.

Tanpa tolakan Had Kifayah (Kiraan Kasar)

Kiraan menggunakan cara ini adalah lebih kasar, mudah atau simple. Anda hanya perlu ambil kira jumlah pendapatan yang diperoleh dalam setahun dan didarab dengan 2.5%.

Senang, bukan?

Contoh pengiraan zakat pendapatan

Berdasarkan Tolakan Had Kifayah  (Pendapatan Bersih)

Andaikan Ahmad memperolehi pendapatan dari gajinya sebagai seorang akauntau RM 4,000 sebulan.

Ahmad:

 • mempunyai tanggungan eorang isteri dan 2 orang anak.
 • memberikan RM 300 kepada ibu dan ayahnya di kampung setiap bulan
 • Ahmad mencarum KWSP 11% (RM 440)
 • membuat simpanan di Tabung Haji setiap bulan sebanyak RM300 .

Oleh itu:

 1. Jumlah pendapatan tahunan = RM 4,000 x 12 = RM 48,000

2. Jumlah pelepasan zakat pendapatan = RM 28,480 yang merangkumi perbelanjaan:

 • Perbelanjaan untuk Ahmad (diri sendiri): RM 10,000
 • Nafkah steri: 1 orang x RM 3,000 = RM 3,000
 • Perbelanjaan anak-anak: 2 orang x RM 2,000 =  RM 4,000
 • Untuk Ibubapa: RM 300 x 12 bulan = RM 3,600
 • Caruman KWSP: RM 440 x 12 bulan = RM 4,280
 • Tabung Haji: RM 300 x 12 bulan = RM 3,600

3. Jumlah pendapatan yang layak dizakat =  RM 48,000 – RM 28,480 = RM 19,760

4. Jumlah zakat pendapatan yang perlu dibayar = 2.5% x RM 19,760 = RM 494 setahun ataupun RM 41.16sebulan

p/s: Jika perkiraan anda adalah kurang daripada nisab yang ditetapkan, maka anda tak perlu membayar zakat pendapatan.

Tanpa tolakan Had Kifayah (Kiraan Kasar)

Andaikan Ali sebagai seorang peniaga memperolehi pendapatan sebanyak RM 3,000 setiap bulan, jadi jumlah pendapatan tahunan Ali adalah RM 36,000 (RM 3,000 x 12 bulan)

Maka, jumlah zakat pendapatan yang perlu dikeluarkan Ali adalah 2.5% x RM 36,000 = RM 900 setahun atauvRM 75 sebulan.

Kalkulator Zakat Pendapatan

Dalam zaman teknologi serba canggih ni, semuanya di hujung jari. Kalau anda malas atau tiada masa untuk mengira, anda boleh manfaatkan kalkulator pengiraan zakat pendapatan yang biasanya disediakan dalam kebanyakan portal atau laman web setiap Majlis Agama Negeri masing-masing.

Contohnya,

 1. Kalkulator Zakat Pendapatan Terengganu
 2. Kalkulator Zakat Pendapatan Pulau Pinang

Perbelanjaan yang mendapat pelepasan zakat pendapatan

 • Perbelanjaan keperluan asas diri sendiri
 • Nafkah/perbelanjaan asas isteri
 • Nafkah/perbelanjaan asas anak
 • Pemberian wang kepada ibubapa
 • Caruman dalam KWSP
 • Caruman dalam organisasi/koperasi/institut kewangan yang membayar zakat bagi pihak pencarum dan pendeposit seperti Tabung Haji

Di mana nak bayar zakat pendapatan?

Anda boleh membayar zakat terus kepada asnaf-asnaf yang layak jika mereka dapat ditemui dan disahkan kelayakan mereka. Tetapi, adalah lebih sekiranya jika anda membayar terus melalui Majlis Agama Negeri kerana pengagihannya akan lebih adil, telus, meluas dan tepat ke penerima yang selayaknya.

Untuk pembayaran ke Majlis Agama Negeri, anda boleh menggunakan medium:

 • Bayaran Tunai
 • Pengeluaran Cek
 • Perbankan Internet
 • Portal Pembayarat Internet – e-zakatpay
 • Potongan Gaji Bulanan

Kesimpulan panduan pengiraan zakat pendapatan

Mekanisme zakat adalah satu kaedah yang diwajibkan di dalam Islam untuk menjamin keharmonian ekonomi dapat dinikmati sesama Umat Islam.Oleh itu, marilah kita lunaskan tanggungjawab anda seorang Islam yang wajib membayar zakat jika berkemampuan untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang bernasib baik.

Panduan di atas hanyalah panduan secara umum sahaja. Anda dinasihatkan membuat kajian sendiri dengan lebih lanjut atau hubungi mana-kaunter zakat negeri masing-masing untuk maklumat yang lebih tepat.

Lebih Info mengucapkan selamat membayar zakat  selamat maju jaya kepada anda.Source link

Add a Comment

Your email address will not be published.