Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) 2020, Cara Beli Rumah Pertama Paling Mudah


Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) 2020, Cara Beli Rumah Pertama Paling Mudah? Adakah saya layak untuk memohon?

Lebih Info akan kongsikan maklumat berkenaan Skim Jaminan Kredit Perumahan dengan mudah dan pantas. Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) 2020, Cara Beli Rumah Pertama Paling Mudah untuk memiliki rumah pertama tetapi tidak mempunyai slip pendapatan dan tidak berpendapatan tetap.

Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) 2020, Cara Beli Rumah Pertama Paling Mudah

Baca dan Mohon Skim Jaminan Kredit Perumahan.

Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Berhad (SJKP Berhad)

Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Berhad (SJKP Berhad) merupakan syarikat milik penuh Menteri Kewangan.

SJKP ditubuhkan untuk mengatasi masalah kesukaran yang dialami mereka yang tidak berbendapatan tetap dalam mendapatkan kemudahan kewangan bagi membeli rumah kediaman mereka.

Skim SJKP

Skim ini adalah untuk membantu golongan ini yang sering menghadapi masalah apabila mahu membuat pinjaman dan memohon pembiayaan untuk memiliki rumah daripada institusi kewangan kerana sebab-sebab tertentu sebagai contoh:

 1. Tiada pendapatan tetap kerana bekerja sendiri
 2. Tiada slip pendapatan

Kriteria Kelayakan

 • Warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas
 • Berpendapatan tidak tetap seperti peniaga kecil, petani, pemandu teksi, nelayan dll atau berpendapatan tetap (tertakluk kepada RM200.0 juta yang pertama sahaja). Pinjaman bersama dibenarkan.
 • Pembelian kali pertama rumah kediaman kos rendah / sederhana / mampu milik dan untuk didiami.
 • Pembelian rumah kediaman baru/didalam pembinaan atau sedia ada atau lelongan.
 • Pendapatan purata kasar minima RM1,000 sebulan.
 • Mesti bermastautin di dalam lingkungan 20km daripada cawangan institusi kewangan tempat permohonan dibuat.
 • Pembayaran bulanan kesemua pinjaman < 65% daripada pendapatan kasar.
 • Rekod tunggakan CCRIS < 2 bulan bagi tempoh 12 bulan terkini.
 • Tiada rekod-rekod negatif lain bagi tempoh 24 bulan terkini.

Terma dan Syarat Pembiayaan

 1. Jumlah Pembiayaan: Sehingga 100% daripada harga pembelian tertakluk kepada pembiayaan maksima RM300,000.00 (termasuk MRTA / MRTT)
 2. Jenis Pembiayaan: Pembiayaan Berjangka sahaja
 3. Tempoh: Sehingga 35 tahun atau usia pemohon 65 tahun, mana-mana yang terdahulu
 4. Kadar Faedah: Kadar Pinjaman Asas (BLR) / Kadar Pembiayaan Asas (BFR) institusi-institusi kewangan yang menawarkan pinjaman
 5. MRTA / MRTT: Wajib
 6. Lain-lain: Deposit mandatori bersamaan dengan 3 bulan bayaran bulanan

Proses Permohonan Skim SJKP

Apakah proses permohonan yang perlu anda lakukan? 

Langkah Permohonan SJKP

Secara umumnya, proses permohonan pembiayaan perumahan di bawah skim ini adalah seperti berikut:

 • Langkah 1: Mengenalpasti rumah yang ingin dibeli dan mendapatkan dokumen berkaitan seperti draf perjanjian jual beli / resit bayaran tempahan.
 • Langkah 2: Dapatkan surat pengesahan pendapatan daripada individu yang dibenarkan (Pegawai Kerajaan Kategori A, Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK), Penghulu atau wakil yang terpilih). Surat itu hendaklah menyatakan nama, nombor kad pengenalan, sumber pendapatan, purata pendapatan bulanan, tempat perniagaan dan tempoh berniaga.
 • Langkah 3: Menyediakan dokumen sokongan sumber pendapatan seperti penyata akaun simpanan, Lesen Perniagaan, Kad Pendaftaran Nelayan atau rumah geran tanah (untuk aktiviti pertanian) atau lain-lain dokumen sokongan aktiviti jual beli.
 • Langkah 4: bawa semua dokumen dan mohon dimana-mana cawangan institusi-institusi kewangan yang terdekat yang menyertai skim jaminan ini.

Dokumen Yang Diperlukan

Kategori Pemohonan Dokumen
Pendapatan Tetap Salinan MyKad; atau
Kad Kuasa (Polis / Tentera) dan
Surat Pengesahan pendapatan daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) atau kakitangan kerajaan kategori A/ Penghulu/ Ketua Kampung.
Salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini
Penyata Bank 3 bulan terkini
Borang EA / Penyata KWSP
Surat Pengesahan Majikan
Pendapatan Tidak Tetap (Sumber Pendapatan dari Perniagaan) Salinan MyKad: dan
Surat Pengesahan pendapatan daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) atau kakitangan kerajaan kategori A/ Penghulu/ Ketua Kampung.
Penyata Akaun Bank 6 bulan terkini (Individu / Perniagaan)
Pendaftaran Perniagaan / Borang 24 atau 49
Borang B dan Resit Bayaran
Dokumen Harta Perjanjian Jual Beli
Salinan Geran
Tawaran Pembelian dari Pemaju
Resit Bayaran Pendahuluan
Memorandum Jualan: Lelong
Laporan Penilaian: Rumah siap / lelong / subsale

Institusi Kewangan Yang Menawarkan SJKP

Antara institusi kewangan yang terlibat ialah:

 • Affin Bank
 • Affin Islamic
 • Agro Bank
 • Alliance Bank
 • Alliance Islamic Bank
 • AmBank Group
 • AmIslamic Bank
 • Bank Islam
 • BSN
 • Bank Rakyat
 • Hong Leong Bank
 • Hong Leong Islamic Bank
 • Maybank
 • Maybank Islamic
 • Bank Muamalat

Permohonan mestilah dibuat di mana-mana cawangan institusi-institusi kewangan yang turut serta dalam skim ini dan bukan secara terus ke pejabat SJKP Berhad.

Pertanyaan Lanjut

Ha, anda ada benda nak tanya? jangan risau kami siap kasi cara nak hubungi lagi.

Untuk apa-apa maklumat, anda boleh hubungi nombor talian di bawah.

Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Berhad (798619-K)

Tingkat 12, Bangunan Setia 1,
15 Lorong Dungun,Bukit Damansara,
50490 Kuala Lumpur.

Tel: 03-2096 5000
Faks: 03-2096 5090
E-mel: [email protected]

Kesimpulan Skim Jaminan Kredit Perumahan

Dengan adanya Skim Jaminan Kredit Perumahan, golongan yang sering mengalami masalah ketika mahu membuat pinjaman dan memohon pembiayaan untuk memiliki rumah daripada institusi kewangan kerana sebab-sebab tertentu, kini boleh memiliki rumah pertama mereka!

Skim Jaminan Kredit Perumahan (SJKP) 2020, Cara Beli Rumah Pertama Paling Mudah yang kami sertakan dalam entri bolehlah digunakan sebagai petunjuk untuk anda bersedia untuk memohon SJKP. Pastikan anda ingat bahawa Skim Jaminan Kredit Perumahan perlu memenuhi semua keperluan ketika memohon mestilah dipenuhi.

Lebih Info mengucapkan selamat maju jaya.Source link

Add a Comment

Your email address will not be published.