Tugas Kerja Juruaudio Visual Gred N19 (SPA)


Tugas Kerja Juruaudio Visual Gred N19 (SPA). Secara ringkasnya, tugas kerja Juruaudio Visual N19 ialah orang yang bertanggungjawab mengendalikan pemasangan alat audio visual, memberi khidmat kemudahan alat siaraya dan peralatan audio visual kepada Pegawai Pengembangan.

Menjalankan kerja post production dan salinan koleksi bahan media, menjalankan kerja penyediaan bahan pameran dan menyelenggara peralatan alat audio visual.

Tugas Kerja Juruaudio Visual Gred N19 (SPA)

Bagi anda yang berminat dalam kerja media dan audio sosial bolehlah pertimbangkan jawatan Juruaudio Visual N19 ini. Mungkin kepakaran anda dapat dikembangkan lagi bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia.

Juruaudio Visual Gred N19 (SPA)

Jawatan ini berada dalam kumpulan pelaksana dan ada di pelbagai jabatan kementerian mengikut kokosongan. Anda boleh rujuk SPA8i untuk mengisi borang permohonan jawatan Juruaudio Visual Gred N19 atau media jawatan kosong di pelbagai ruangan iklan dan media sosial.

Syarat Memohon Jawatan

Bagi tujuan pelantikan ke perkhidmatan awam, calon yang memohon jawatan yang mensyaratkan kelayakan masuk Sijil Pelajaran Malaysia perlu memiliki sekurang-kurangnya keputusan berikut:

1. Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua daripada mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus dalam satu peperiksaan; atau

2. Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus yang dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturut-turut; dan

3. memenuhi syarat kelayakan Bahasa Melayu iaitu Kepujian dan subjek-subjek tertentu seperti mana yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

Calon yang memiliki Sijil SVM adalah layak dipertimbangkan pelantikan ke jawatan dalam Kumpulan Pelaksana yang bersesuaian yang mensyaratkan SPM/SVM. Bagi tujuan memenuhi syarat lulus atau kepujian Bahasa Melayu untuk pelantikan ke Perkhidmatan Awam, calon hendaklah memperoleh pencapaian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (Kod 1104) seperti berikut:

Kepujian : Sekurang-kurangnya Gred ‘C’
Lulus : Sekurang-kurangnya Gred ‘E’

Syarat Lantikan

A. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

1. warganegara Malaysia;
2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
3.

 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00); atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil
  Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,408.40); atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil
  Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,464.80).

DAN
4. memiliki lesen memandu Kelas D yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen Memandu Percubaan (P)].

B. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jadual Gaji Juruaudio Visual Gred N19 (SPA)

GAJI MINIMUM
RM1,352.00

GAJI MAKSIMUM
RM4,003.00

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
RM100.00

Elaun dan Kemudahan tertakluk kepada Jabatan Bertugas.

 Source link

Add a Comment

Your email address will not be published.